🆘 THÔNG BÁO
Do dịch bệnh diễn biến phức tạp Hoàng Long Resort tạm dừng hoạt động từ ngày 14/ 07 đến khi có thông báo mới. Trân trọng!