Hoàng Long Resort sở hữu nhiều loại phòng họp với kích thước khác nhau.

Sẽ đảm bảo mọi yêu cầu cho từng đối tượng khách hàng có nhu cầu riêng biệt.

Từ phòng họp Ven Hồ  sức chứa 6 – 15 người đến phòng Hội Trường Vàng sức chứa tối đa 400 người.

Ngoài ra còn phòng họp Forest House với sức chứa khoảng 50 người với đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn

Sẽ đảm bảo cho chương trình hội nghị – hội thảo đạt được kết quả tốt nhất

Hotline: 02433.103.789/081.222.0.111/333/444